Jdinato.cz     |       info@jdinato.cz   |       +420 725 489 889     |    Obchodní podmínky   |     Doprava a platba

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Jsme Jdinato s.r.o., rodinná firma

Zaměřujeme se na kvalitně trávený společný čas. Sídlo naší společnosti se nachází na adrese Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Máme IČ: 09597573 a jsme zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, značka 46521

Rozumíme vašim obavám o bezpečí a zpracování osobních dat. Tento dokument proto popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Kontaktní údaje Jdinato s.r.o. jsou:

E-mail: info@jdinato.cz
Tel.: +420 725 489 889

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednaného zboží a realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail, Telefonní číslo a platební údaje dle typu platby.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

 • Informování o stavu objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí.
 • Vyřízení případné reklamace.
 • Předání informace o produktových novinkách.
 • Zaslání reakce na kontaktní e-mail z dotazu poradny.

E-mailovou adresu potřebujeme také k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě odeslání objednávky nebo vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci "Bližší informace o zpracování osobních údajů" ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřenou osobu.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Naše webová prezentace je napojena na několik aplikací tzv. třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webová prezentace používá, naleznete ve svém účtu v sekci "Bližší informace o zpracování osobních údajů".

Pokud jste neodeslali objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, nebo jste neposkytli souhlas s "principy ochrany soukromí", tak webová prezentace nepředává žádná osobní data aplikacím třetí strany.

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby Data Účel Typ souhlasu
Facebook Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Instagram Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Pinterest Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Google Analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Google Ads Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Sklik.cz Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Ecomail.cz E-mail Správa a odeslání e-mailové komunikace. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
Mailchimp.com E-mail Správa a odeslání e-mailové komunikace. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
Heureka.cz Anonymní data o objednávce. Analýza anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Heureka - Ověřeno zákazníky E-mail, Jméno a příjmení. Hodnocení spokojenosti s e-shopem a produktem. Oprávněné zájmy správce.
Zbozi.cz Anonymní data o objednávce. Analýza anonymních dat. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Hotjar Cookies, anonymní informace o chování na stránce. Funkce aplikace a analýza dat o chování zákazníka na stránce. Opt-in informování o použití cookies.
Smartsupp Cookies, Anonymní informace o chování na stránce. Analýza dat o chování zákazníka na stránce. Opt-in, vyjádření nesouhlasu.
Zásilkovna Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
Packeta Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
Česká pošta Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
GLS (

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.)

Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
TOPTRANS EU, a.s. Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
Emons Spedice s. r. o. Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
Garden Life CZ, s.r.o. Jméno, Příjmení, Dodací adresa, Fakturační adresa, E-mail, Telefon. Doručení objednávky vybraným dodavatelem. Plnění či uzavření smlouvy.
ComGate Payments, a.s. Hodnota transakce. Provedení platby za objednávku. Není nutný souhlas.

 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem zařízení, z kterého přistupujete na webovou prezentaci. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

Jak využíváme  soubory Cookies 🍪

Využíváme různé typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh této webové prezentace. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní. Více o cookies naleznete na této stránce v sekci Cookies.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Mezi tyto kroky patří například:

 1. Anonymizace osobních údajů.
 2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 4. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 5. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 6. A další.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal/a jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v sekci "Bližší informace o zpracování osobních údajů" naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje.

Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

Obecná ustanovení 🤝

 1. Zákazník poskytuje své osobní údaje subjektu Jdinato s.r.o. za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení.
  2. Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav.
 5. Požádá-li kupující o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 6. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 7. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)